Jak odvzdušnit podlahové topení

Tak jako každý topný systém je třeba i podlahové topení odvzdušnit. Poprvé se podlahové topení odvzdušňuje při jeho instalaci a praxi se nám osvědčil tento postup:

Na rozdělovači podlahového topení uzavřete všechny okruhy. Jakmile máte okruhy uzavřeny, připojte na vypouštěcí a napouštěcí kohout vrchního tělesa rozdělovače vodovodní hadici. Druhou hadici připojte na spodní těleso rozdělovače pro odvod přebytečné vody. Poté pomalu pusťte vodu a otevřete první okruh do kterého bude proudit voda a to tak dlouho, než začne ze spodní hadice voda souvisle odtékat. Tím máte napuštěn první okruh podlahového topení a zároveň je tento okruh odvzdušněn. Můžete první okruh uzavřít. To stejné proveďte se všemi okruhy, které máte na rozdělovači podlahového topení. Doplňte vodu do celého systému topení a dotlakujte systém na 1,5 baru.

Každý systém topení, který obsahuje vodu, je třeba čas od času doplnit a odvzdušnit. Nejinak je tomu je i u podlahového topení. Každý systém podlahového teplovodního topení by měl mít odvzdušňovací ventily v rozvaděči a také přímo na kotli. Těmi se vzduch vypouští automaticky, jen jednou za čas se musí dopustit chybějící voda. Ovšem, pokud budeme dolévat vodu příliš často, může být příčina v prasklém topném okruhu. Takové místo snadno odhalíme podle toho, že se nám anhydrit v některém místě promáčí.

Problém s odvzdušněním může být způsoben i poruchou odvzdušňovacího ventilu. Ten se může zaseknout. Pak ho pouze povolíme a zamáčkneme pružinku.

Chyba může být i ve špatně navržené nebo namontované expanzní nádobě. Pokud je menší, než je navrženo, budou problémy s tlakem systému vytápění, se zavzdušňováním, ale také se správnou funkčností některých okruhů.

Pokud se chceme některým problémům vyhnout, můžeme do systému umístit Spiroventil, což je odvzdušňovací a odkalovací ventil. Ten se montuje na přívod teplé vody z kotle, které je nejteplejším místem systému. Tím se viditelně zlepší odvzdušnění a současně voda ve všech okruzích zůstane čistá.