Jak položit podlahové topení

Jak položit podlahové vytápění? –  Stavební připravenost, skladba podlahy.

Pokládka podlahového vytápění vyžaduje stavební připravenost a koordinaci na stavbě s ostatními řemesly. Dozvíte se na co je třeba pamatovat, aby instalace podlahového topení proběhla bez problémů a vytápění vašeho domu fungovalo bezchybně. Zmíníme se také o nejčastějších chybách, se kterými se můžeme setkat na stavbách a dáme vám pár tipů.

Vše začíná od projektu. Stavební projekt musí počítat s dostatečnou stavební výškou pro vlastní podlahové topení, ale i s výškou pro položení tepelné izolace na podlahách domu. Nechcete přece ohřívat půdu pod domem. Požadavky na výšku tepelné izolace se liší podle charakteru domu, který stavíte a podle tepelných vlivů každou místnost. Jiné proto budou požadavky na místnost nad vytápěnou nebo nevytápěnou garáží a jiné na místnost kde podloží je hlína nebo skála.

Doporučená výška tepelné izolace v přízemí domu nad nevytápěnými prostory je:

 • u pasivního domu 30 cm
 • u nízkoenergetického domu 20 – 25 cm
 • standardní doporučená výška 10 – 16 cm

Doporučená výška tepelné izolace nad vytápěnými prostorami je pak 10 až 12 cm.

Do této výšky je započítána i kročejová izolace o síle 2-4 cm.

Před pokládkou podlahového topení musí být nainstalováno:

 • rozvody vodoinstalace,
 • odpady,
 • elektroinstalace,
 • případě centrální vysavač.

Hotové by měly být omítky, popřípadě i štuky.

Vlastní pokládka celé skladby tepelné izolace a podlahového topení začíná od základové desky. Na základové desce musí být provedena vodorovná hydroizolace.

 • Upozornění Od roku 2006 vstoupilo v platnost revidované znění ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Podle kapitoly 7 nesmí být na protiradonovou izolaci použity asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami, které nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace. Řada stavebních firem však tuto normu nezaregistrovala a bude vám nabízet hydroizolaci s hliníkem. Podle množství radonu v půdě pod vaším domem se může stát, že budete mít povinnost udělat i nějaké opatření proti radonu.

Před pokládkou tepelné izolace změřte výškové rozdíly podlahy. Neměly by být větší než 3 cm na 10 m délky. Pokud není tato rovinnost podlahy zajištěna, je třeba podklad srovnat vhodnými prostředky ještě před zahájením pokládky tepelné izolace. Je častou chybou na stavbách je, že ke srovnání podkladu nedojde a rovnou se pokládá tepelná izolace. Tím se nerovnost přenáší na další vrstvy. Výsledkem je pak nestejnoměrná tloušťka topného potěru. Pokud je rozdíl v tloušťce potěru větší než cca 3 cm tak podlahové topení topí nerovnoměrně!

 • Vhodným materiálem na vyrovnání nerovností podlahy je ES Perlit, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Při použití Perlitu je počítat s tím, že je všechny nerovnosti je třeba překrýt minimálně 10 mm ES Perlitu. Alternativně lze použít i písek, kterým lze vytvářet přechody v síle několika milimetrů až po centimetry.

Máme-li všechny výše popsané kroky správně zajištěny, můžeme přistoupit k pokládce podkladní vrstvy.

 • Začneme pokládkou podkladového polystyrenu. Aby se zabránilo klesání podlahy je nutné použít podlahový polystyren s označením EPS 100Z nebo nebo 150Z.
 • Pokládku je výhodné provést ve dvou vrstvách polystyrenu kladeného příčně na sebe, celá skladba se tak více stabilizuje a zamezíte tepelným mostům z podloží domu.
  • Praktická rada – podlahový polystyren přilepte k podlaze PUR pěnou, zamezíte tím možnosti největší chyby při pokládce podlahového topení, že voda z nalitého anhydridu nebo betonu se dostane pod polystyren a ten se vyplaví
 • Poté je třeba upevnit po obvodu stěn mirelonový dilatační pás s fólií.
  • Pokud plánujete podlahové topení zalévat betonem, je nutné udělat i dilatační spáry.
 • Nyní již můžeme začít pokládat systémovou desku, popřípadě rastrový pás TAC, podle toho, jaký systém uložení potrubí jsme zvolili.