Výhody a nevýhody podlahového vytápění

Podlahové topení již není synonymem pro luxus, který si mohou dovolit jen ti nejmovitější. Jeho cena je naopak velmi přijatelná, zvláště když zvážíme nižší provozní náklady. Stále více Čechů tak přichází na chuť vybavení rodinného domu podlahovým topením. Pokud i vy zvažujete, že si dopřejete teplo od podlahy, určitě v určité fázi rozhodování budete zvažovat výhody a nevýhody podlahového vytápění oproti jiným systémům vytápění.

Výhody a nevýhody podlahového vytápění

Jaké tedy jsou výhody podlahového vytápění?

 Bezpochyby největší výhodou, kterou budeme vnímat každý den topné sezóny, je vynikající rozložení teploty vzduchu v interiéru. U všech ostatních otopných systému jsou teplotní rozdíly mezi podlahou a stropem mnohem výraznější. Podlahové vytápění zaručuje nejlépe takzvanou tepelnou pohodu i proto, že většina z nás ji nejvíce vnímá jako teplo od nohou a to po celé ploše místnosti. V současnosti není znám systém vytápění, který by místnost vytápěl rovnoměrněji. Využití podlahového vytápění není omezeno velikostí vytápěné plochy.

 Velkým pozitivem, který naopak budeme vnímat při pohledu na účet, je nižší energetická náročnost a tím i nižší náklady na vytápění. Nižší energetická náročnost je dána nižší teplotou vody v topném okruhu než v případě konvekčního vytápění radiátory. Materiál, ze kterého se podlahové topení vyrábí, proto není tak teplotně namáhán. Díky již zmíněným vlastnostem podlahového vytápění (tedy sálání tepla z podlahy a dobré rozložení teploty) lze snížit teplotu vzduchu o 2-3°C aniž bychom to pocítili. Snížení teploty o jediný stupeň znamená přibližně 6 % úsporu paliva. Výměnou radiátorů za podlahové vytápění je možno snížit celkovou roční spotřebu paliva až o 15 %.

 Málo zmiňovanou výhodou je možnost přizpůsobení ploše nepravidelného tvaru. Pokud je místnost čtvercového nebo obdélníkového půdorysu je proudění od konvenčních radiátorů pravidelné. Jakmile je však v místnosti nika nebo má půdorys ještě složitější tvar dochází k nerovnoměrnému proudění. Na to má vliv i umístění oken a rozmístění nábytku v místnosti. Proto také, zvláště u starších budov, vznikají plísně v rohu za skříní.

Plísně, ale i prach nejsou příznivé pro zdraví. Tím, že u podlahového topení je nižší cirkulace vzduchu v místnosti je nižší i víření prachu, což ocení především alergici.

 Podlahové vytápění navíc nezabírá žádný prostor a nenarušuje interiér. Dává tak interiéru větší flexibilitu.

 V neposlední řadě je podlahové topení otevřené pro všechny zdroje tepla, jako je plynový kotel, elektrokotel, tepelné čerpadlo, solární panely či jejich kombinace.

 V případě potřeby není problém kombinovat podlahové vytápění s konvekčním vytápěním a to i v rámci jedné místnosti.

 

Nevýhody podlahového vytápění

 Tak jako všechno má i podlahové topení několik negativ. Největším potencionálním problémem je jeho nepřístupnost po zalití betonem nebo anhydridem. Je tedy špatně dostupné pro opravy. Doporučujeme důkladně vyfotografovat položené trubky podlahového topení, zvláště v oblasti dveří. Oceníte to, když budete potřebovat připevnit prahy. Pokud si nejste jisti, kde jsou trubky podlahového topení, je možné prahy přilepit.

 Pokud budete instalovat podlahové topení, nezapomeňte na dostatečnou tepelnou izolaci podlahy. V případě nedostatečně izolované podlahy bude významná část tepla unikat do půdy nebo podkladu. Vyšší náklady na izolační materiál do podlahy však lze eliminovat. Pokud veškerý izolační materiál poptáte po dodavateli zároveň. Určitě vám na větší objem dodávky rád sleví.

Jak jistě sami uznáte, výhody převažují nad negativy a i to je samozřejmě důvod, proč se podlahové vytápění tak rozšířilo.